Prohlášení Slavie Praha k používání pyrotechniky

Po neustálých problémech fanoušků s pyrotechnikou vydala Slavia Praha prohlášení:

V reakci na incidenty a dlouhodobé problémy spojené s bezpečností na stadionu přijala v pondělí 29. července 2019 představenstva obou společností následující opatření:

Slavia Praha s účinností od 1.8.2019 přijala nový Návštěvní řád. Při incidentech ohrožujících bezpečnost a zdraví bude udělen trest doživotniho zákazu vstupu na stadion. Sankcionována peněžitými tresty a zákazy vstupu budou i další konkretní porušeni bezpečnostních pravidel.

1. Byl novelizován návštěvní řád, jehož předmětem jsou nově konkrétní sankce za jednotlivá porušení bezpečnostních pravidel platných na stadionu:

a) Za vnášení a používání pyrotechniky bude udělena pokuta ve výši 25.000 Kč a zákaz vstupu na stadion na dva roky. Při opakovaném porušení doživotní zákaz vstupu na stadion.

b) Za vhazování předmětů na hrací plochu bude udělena pokuta ve výši 50.000 Kč a zákaz vstupu na stadion na dva roky. Při opakovaném porušení doživotní zákaz vstupu na stadion.

c) Při napadení osob vykonávajících funkci pořadatele akcí nebo představitelů UEFA, FAČR nebo při napadení a ohrožení ostatních návštěvníků stadionu, dojde k doživotnímu zákazu vstupu na stadion.

2. Klub neprodleně rozšíří pokrytí stadionu kamerovým systémem, který bude umožňovat snazší a úplnější identifikaci pachatele na základě více identifikačních markantů. Pokrytí bude rozšířeno i na místa, která dnes nejsou monitorována v plném rozsahu.

3. Od následujícího domácího zápasu dojde k sektorizaci stadionu a bude omezen volný pohyb po stadionu.

Současně byl zastaven prodej permanentních vstupenek. Klub vyjde vstříc žadatelům, kteří projevili zájem o výměnu permanentky z TS na některý z jiných sektorů stadionu. Tato možnost platí po dobu následujících 10 pracovních dnů.

Představenstva obou společností vyjadřují lítost nad tím, že dochází ze strany TS k porušení dlouhodobě dohodnutých pravidel – především zákaz házení pyrotechniky, pyrotechnika nesmí nikoho ohrozit a nesmí dojít k přerušení utkání.

Je nám velice líto, že došlo k chování, které k fotbalovému klubu SK Slavia Praha prostě nepatří. Chování jednotlivců poškozuje tisíce ostatních návštěvníků fotbalových utkání. Jako klub jsme se snažili o toleranci a vstřícnost a podporovali jsme fanouškovské aktivity TS, které byly zpestřením a obohacením fotbalových zápasů.

Slavia nebude poskytovat bezplatné náhradní plnění při výkonu disciplinárních trestů. Současně umožní na základě četných žádostí po dobu 10 pracovních dnů výměnu permanentek z TS do jiných sektorů.

Slavia nebude do doby, než bude TS schopna garantovat dodržování návštěvního řádu, poskytovat součinnost při realizaci fanouškovských aktivit. Současně do této doby ukončí podporu TS v prostorách stadionu.

Hranicí pro nás je skutečnost, že nesmí docházet k ohrožení bezpečnosti a zdraví organizátorů nebo návštěvníků. Ostře odsuzujeme nedělním incident, při kterém byla ohrožena bezpečnost fanoušků hostujícího týmu, včetně dětí.

Uděláme maximum proto, abychom pachatelům podobných incidentů, poškozujících klub a jeho skutečné fanoušky, zabránili navštěvovat fotbalová utkání SK Slavia Praha.

Prosíme o podporu a pochopení našich kroků.